ยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย Microsoft Teams

Microsoft Teams ที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์, การมีส่วนร่วมของนักเรียน และการทำงานร่วมกันนี้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ และปรับปรุงผลการเรียนไปพร้อมกันได้

arrow_back กลับไปยังแหล่งข้อมูลทั้งหมด