การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนอกห้องเรียน

ปลดล็อกศักยภาพของนักเรียนทุกคนด้วย Lenovo EdVision Program

Powered by Intel vPro® platform

Get an easy Start to the day

ความชาญฉลาดเปลี่ยนการศึกษาในอนาคต

เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นตัวกำหนดอนาคตของการเรียน Lenovo และ Microsoft จึงทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ท่านสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย, เชื่อถือได้ และเท่าเทียมสำหรับทั้งนักเรียนและครูได้อย่างง่ายดาย ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงและการสนับสนุนเพื่อนำเทคโนโลยีล่าสุดที่ชาญฉลาดมาใช้ ผ่าน EdVision Program ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อ, สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน และแจ้งความคืบหน้าของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน

การเป็นส่วนหนึ่งของ Lenovo EdVision จะทำให้ท่านเข้าถึงโซลูชันแบบครบวงจรที่ทำให้เกิด

การเรียนการสอนแบบสนับสนุนศักยภาพรายบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะและรูปแบบการเรียนของเด็กแต่ละคน

การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับสิ่งที่เรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะพร้อมสำหรับอนาคต

ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ปลอดภัย

วิดีโอ Edvision Program

ได้รับผลประโยชน์จากการเรียนรู้แบบ hybrid learning ได้อย่างเต็มที่

ค้นหาว่าอะไรคืออุปสรรคที่สำคัญในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบ hybrid learning ให้ประสบความสำเร็จ และท่านสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นด้วยชุดโซลูชันด้านการศึกษาที่สร้างขึ้นเฉพาะที่มีความปลอดภัย, ยืดหยุ่น และใช้งานง่ายได้อย่างไร

พันธมิตรที่ท่านไว้วางใจในยุคใหม่แห่งการเรียนรู้

ดูว่า Lenovo EdVision สามารถช่วยปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา, สนับสนุนครู และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและเครื่องมือที่พร้อมสำหรับเทคโนโลยีในอนาคตแห่งยุคดิจิทัลได้อย่างไร

Lenovo Services for Education

กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันแบบครบวงจรที่ครอบคลุมของเรา ซึ่งสนับสนุนโดยระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ระดับโลกสามารถช่วยรักษา, ปกป้อง และจัดการการลงทุนด้านการศึกษาของท่านได้

ปกป้องอุปกรณ์ของท่าน

 • การคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ
 • ThinkShield security
 • การตรวจจับการบุกรุกสถานศึกษาและอุบัติเหตุ

การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น

 • เวิร์คช็อปไวท์บอร์ด
 • การจัดการขั้นตอนการทำงาน
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

นำโซลูชันที่ชาญฉลาด
มาใช้อย่างง่ายดาย

 • Lenovo Smart Fleet Services
 • Educators Training Services

การติดตั้งแบบอัตโนมั
ติที่ราบรื่น

 • การจัดการโครงการ
 • Microsoft Autopilot
 • การติดตั้ง Ready-to-Provision (RTP) และ RTP+

การช่วยเหลือที่มีคุณภาพ

 • Premier Support
 • ความช่วยเหลือ Centralized Managed Services Desk สำหรับทั้งฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ของ Lenovo และบุคคลที่สาม

สร้างพื้นที่ในการเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย

ส่งเสริมให้มีการโต้ตอบอย่างมีความหมายในห้องเรียนแบบ hybrid classroom ด้วยโซลูชัน Lenovo Hybrid Learning ที่ประกอบด้วยบริการ, ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์รุ่นล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ และ Windows 11 Pro

Powered by
Intel vPro® platform

Get an easy Start to the day

เส้นทางการฝึกอบรมด้านการศึกษาของ Microsoft

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักวิชาการศึกษาที่ประสบความสำเร็จซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนและสร้างโลกที่ดีขึ้น โปรแกรมการรับรองเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้วิธีใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยี, แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี และเชื่อมต่อกับนักวิชาการศึกษาคนอื่นๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ

Microsoft Innovative Educator (MIE)

ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง

MIE ใช้เครื่องมือ MS ในห้องเรียนและได้เรียนรู้พื้นฐานของเครื่องมือเหล่านี้ นี่เป็นก้าวแรกในการเดินทางเข้าร่วมเครือข่ายการเรียนรู้อย่างมืออาชีพของนักวิชาการศึกษาผู้มีความกระตือรือร้นที่มารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้, แบ่งปัน และเติบโตไปด้วยกัน

Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE)

สิ่งที่ต้องมี: MIE

เนื่องจากท่านมีทักษะในการบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียน ลองพิจารณาส่งชื่อตนเองเข้าร่วม MIE Expert program เพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Microsoft และเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการศึกษา

Microsoft Certified Educator (MCE)

สิ่งที่ต้องมี: MIE และ MIEE

MCE program มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้นักวิชาการศึกษาสามารถผลักดันการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นในการสอนในชั้นเรียนได้

close