อีเว้นท์

Powered by Intel vPro® platform

Get an easy Start to the day

อีเว้นท์ของ Lenovo ในประเทศไทย

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเว้นท์ในอนาคตของเราและจองที่นั่งของท่านวันนี้

close
Lenovo EdVision <br>Summit
podcasts

กำลังจัด

bookmark_added

อีเว้นท์จบแล้ว

location_on share_location

เสมือน

calendar_month

24 มีนาคม, 2022
2:00 pm ต่อไป

Lenovo EdVision
Summit

ในยุคนิวนอร์มัล สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องจัดหาเทคโนโลยีและทักษะที่เหมาะสมให้กับนักเรียนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเพื่อให้ประสบความสำเร็จ