การทำให้การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม

สร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้วยโซลูชันด้านการศึกษาของ Lenovo ที่ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์ม Intel vPro® และ Windows 10 Pro และมอบบทเรียนแบบสนับสนุนศักยภาพรายบุคคลและการทำงานร่วมกันที่เพิ่มผลการเรียนสูงสุด

เรียนรู้ว่า Lenovo สามารถช่วยท่านจัดเตรียมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เชื่อถือได้ และมอบแรงบันดาลใจในทุกๆ วันได้อย่างไร

arrow_back กลับไปยังแหล่งข้อมูลทั้งหมด