ยกระดับการสอนแบบผสมผสานของท่านด้วย Microsoft Teams และ Microsoft Intune for Education

ค้นหาว่าท่านจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนที่มีส่วนร่วม, ร่วมมือกัน และปลอดภัยสำหรับผู้เรียนรุ่นใหม่ด้วย Microsoft Teams และ Microsoft Intune for Education ได้อย่างไร

arrow_back กลับไปยังแหล่งข้อมูลทั้งหมด