พร้อมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดแล้วหรือยัง?

พูดคุยกับเราวันนี้เพื่อค้นหาว่า Lenovo EdVision สามารถช่วยท่านยกระดับการเรียนรู้ในอนาคตด้วยโซลูชันด้านการศึกษาในอีกระดับเพื่ออนาคตที่ชาญฉลาดได้อย่างไร